För att undvika  att få  SPAM-post har vi tagit bort länken till vår e-mail adress..  
         
  kleinspitz@pomeranian.se  
  THUJA-HILL Kleinspitz & Pomeranians  
   
  Om du vill ha kontakt med oss  
     
  Tack !